• w-facebook

201 South Main Street

Yates Center, KS 66783   

​Tel: 620-625-5096

​